Els consells de febrer

Pel febrer, un dia de sol i l'altre al braser.

Esporgar Fes la poda de neteja, rejoveniment i formació d’arbres, arbusts i enfiladisses. Poda els arbusts caducifolis que floreixen a l’estiu o que han fet…