Els consells de desembre

Desembre mullat, gener ben gelat.

Protegir del fred Si es preveuen gelades, rega les plantes per augmentar la inèrcia tèrmica. Comprova periòdicament que les fundes, mantes tèrmiques, pantalles tallavents i…

Més consells
G
Els consells de gener

Protegir de la neu i del fred No deixis que la neu s’acumuli sobre els arbres, arbusts i…

F
Els consells de febrer

Esporgar Fes la poda de neteja, rejoveniment i formació d’arbres, arbusts i enfiladisses. Poda els arbusts caducifolis que…

M
Els consells de març

Plantar Març és un mes ideal per plantar arbres i arbusts amb pa d’arrels, bardisses, vivaços, entapissants, aromàtiques,…

A
Els consells d’abril

Plantar Abril és un mes òptim per a plantar de tot: coníferes en contenidor, bardisses i una enorme…

M
Els consells de maig

Plantar Maig és un mes òptim per a plantar, trasplantar o canviar de test arbres, arbusts, bardisses, enfiladisses…

J
Els consells de juny

Controlar les plagues i malalties És una batalla que no ha de parar. Hi ha molts recursos per…

J
Els consells de juliol

Vigilar el reg Aquest mes és una prioritat. Utilitza aspersió per a la gespa, degoteig per als arbustos,…

A
Els consells d’agost

Vigilar el reg Segueix sent una tasca fonamental, especialment per a les plantes dels testos o jardineres. No…

S
Els consells de setembre

Adobar-los Extenuats per l’estiu, el jardí en general, les bardisses, la gespa, les plantes de la terrassa i…

O
Els consells d’octubre

Plantar, trasplantar, canviar de test Igual que el mes de setembre, l’octubre ofereix les condicions ideals per a…

N
Els consells de novembre

Podar Al novembre es fa la prepoda dels rosers de peu alt, sempre que no estiguin en flor.…